Vzdelávanie / Cestovný ruch a hotelierstvo / Komunikácia / Manažment

Čomu sa venujem

Kurzy akadémie hoteliera:

Hotelový manažment - Akreditované kurzy - Leadership v hotelierstve - Gastro manažment

Hotelová angličtina - Online marketing - Revenue management

 

Služby:

Mystery shopping - Audit hotelovej prevádzky a tréning personálu

Odborné poradenstvo pre zvýšenie kvality služieb

Hodinový mentoring ZDARMA

Biografia

Hotely patria k celému môjmu profesionálnemu životu. Moja prvá skúsenosť bola práca recepčnej vo vtedy najlepšom hoteli spoločnosti INTERHOTEL Ružomberok, v Hoteli Boboty. Tu som pri prvých kontaktoch so zákazníkmi pochopila, že hotel ku mne patrí a akú dôležitú úlohu má v hotelovom komplexe RECEPCIA.

 

Pokračovala som ako Front Office Manager v novo otvorenom hoteli GRAND JASNA. Po výbere a zaškolení personálu , implentácii a nastavení systému prináležiacemu kategórii 4 hviezdičiek som začala budovať VIP klientelu najlepšieho hotela v Nízkych Tatrách.

 

Svoje skúsenosti som ďalej rozvíjala ako hotelový manažér Hotela FIM v Demänovskej Doline, ale môj sen pracovať v hoteli medzinárodnej siete mi naplnila pozícia FRONT OFFICE MANAGER v hoteli FORUM – INTERCONTI, následne rebranding na CROWNE PLAZA . Práca podľa medzinárodných hotelových štandardov bola pre mňa veľká skúsenosť. Ďalej som profesionálne rástla v pozícii manažéra Hotela ANTARES, patriaceho do talianskej hotelovej siete CARRARO HOTELS.Najväčšou výzvou však bola práca na preopennigu 4 hviezdičkového hotela SKARITZ Hotel & Residence, kde som sa stala riaditeľkou.

 

Po 23 rokoch práce v hotelovom sektore dnes odovzdávam svoje skúsenosti formou školení a poradenskými službami hotelierom a pracovníkom v segmente HORECA a pomáham im profesionálne vytvoriť príjemné prostredie pre hostí.

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  teen 15-18r     dospelí 18+     35+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Portfólio

Zaujíma vás, ktorým hotelom som už pomohla a ako ich moje rady a mentoring posunuli vpred?

 

TU si môžete pozrieť, ktorým klientom som poskytla služby ako audit prevádzky, hotelové štandardy, konzultácie, mentoring , mystery shopping či tréning.

Akadémia hoteliera

K založeniu „ Akadémie hoteliera“ ma inšpirovali moji klienti a odborná verejnosť, ale takisto aj každodenné stretávanie sa s týmto prostredím. Pre malé hotely a penzióny môžu byť uzatvorené individuálne tréningy finančne náročné a preto prinášame novú alternatívu. 

 

Akadémia hoteliera funguje systémom otvorených tréningov, kde majú klienti možnosť konzultovať všetky pracovné problémy, s ktorými sa dennodenne stretávajú a zároveň majú príležitosť si vymeniť skúsenosti a poznatky s kolegami z iných hotelov.

 

Zamestnanci v oblasti hotelierstva, ktorí majú záujem na sebe pracovať a neustále rozvíjať svoj potenciál sa môžu akadémie zúčastniť tiež. Takisto je akadémia otvorená pre všetkých začínajúcich podnikateľov v hotelovom segmente.

 

Všetci ste srdečne vítaní!

Hodinový mentoring ZDARMA

Pracujete v hoteli alebo reštaurácii ?

Máte problém a radi by ste sa s niekým nestranným o ňom porozprávali a našli riešenie?

 

Registrujte sa a získate teraz hodinový mentoring zdarma. Registračný formulár.

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 10.12.2019 - 11.12.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Pre koho je kurz určený?

Pre majiteľov hotelov a vrcholových manažérov v hotelierstve.

 

Téma kurzu

Kurz sa nesie v duchu tém: „Vízia verzus realita. Prirodzené vodcovské zručnosti. Môj manažérsky štýl.“

Účastníci kurzu sa dozvedia, ako pochopiť odlišnosti a náročnosť práce v oblasti hotelierstva, ako zrealizovať „víziu“ prostredníctvom hotelových štandardov a takisto aj to, aké dôležité je vybrať  vhodného zamestnanca pre kľúčovú pozíciu.

 

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)
Cena kurzu: 229€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed). Nie som platcom DPH.
V prípade záujmu je kurz doplnený o zážitkovú večeru s ochutnávkou vína za doplatok 50€.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava (pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)
Termíny: termín sa upresní

 

Bonus

V prípade záujmu možnosť organizovanej exkurzie hotelov v Bratislave.


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 06.11.2019 - 07.11.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých nadšencov v segmente GASTRO. Kurz odporúčame pre šéfkuchárov,  F&B manažérov, prevádzkarov a manažérov prevádzok.

 

Témy kurzu:

Na kurze budeme interaktívne riešiť otázky, ktoré vznikajú za denného chodu prevádzky (kalkulácie, komunikáciu, obrátku zásob, vzťahy s dodávateľmi, nákladové položky, technologické prípravy a postupy).

Účastníci kurzu by si mali rozšíriť schopnosť manažovania nielen personálu na prevádzke, ale aj ekonomické analýzy a ukazovatele, ktoré boli pre nich doteraz neznáme. Zároveň si budú môcť svoje teoretické znalosti overiť na praktických príkladoch.

 

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)

Lektor: Bc.Tomáš Repáš, šéfkuchár a spolumajiteľ Zuckmann Villa

Cena kurzu:  229€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed). Nie som platcom DPH.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
(pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)

Termíny:  termín sa upresní


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 02.10.2019 - 03.10.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Pre koho je kurz určený?

Pre každého kto prichádza do styku s predajom hotelovej kapacity, t.j. od hotelovej recepčnej cez obchodného manažéra až po riaditeľa či majiteľa hotela.

 

Témy kurzu:

Účastníci modulu si uvedomia, že cieľom predaja nie je dosiahnuť 100%-tnú obsadenosť hotela, ale je potrebné dosiahnuť čo najvyššiu priemernú cenu za izbu a tým zabezpečiť najefektívnejší cash flow. Cieľom hoteliera  je maximalizáciu tržieb dosiahnutá optimálnou kombináciou prvkov: zákazník – produkt – načasovanie – cena – odbytový kanál, a nie v poslednej chvíli v panike znižovať všetky ceny.

 

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)

Lektor: Alena McMahon

13 rokov žije v Londýne, revenue management vyštudovala na Cornell University a venuje sa mu 10 rokov ako revenue manager. Od roku 2016 má svoju firmu Hotel Revenue Services.

Cena kurzu:  289€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed) Nie som platcom DPH.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
(pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)

Termíny: termín sa upresníDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 80 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Získajte akreditované vzdelanie v manažmente hotelovej a gastronomickej prevádzky.

Vďaka novému kurzu Akadémie hoteliera s rozsahom 80 hodín získate prehľad v oblasti prevádzky, vedenia ľudí, marketingu a gastronomického manažmentu.

 

Profil absolventa

Absolvent kurzu dokáže vhodne odporučiť hotelové a reštauračné služby. Vie riešiť problémové a stresové situácie vzhľadom k prostrediu hotela, dokáže obhájiť cenu produktu v pomere ku kvalite. Vie pracovať v nadštandardnom prostredí hotela, má rozvinuté manažérske zručnosti, motivačné schopnosti. napr. ako vhodne motivovať zamestnancov. Získa vedomosti, ako odborne posúdiť náročnosť práce jednotlivých profesií v hoteli / v reštaurácii, ako realizovať víziu hotela, ako dosiahnuť maximalizáciu tržieb optimálnou kombináciou rôznych prvkov, alebo ako zabezpečiť optimálny cash flow zariadenia. Je schopný manažovať personál kuchyne a reštaurácie. Vie zostaviť marketingovú stratégiu s nižšími vstupnými nákladmi a vyššou efektivitou. Vie sa orientovať v rôznych marketingových oblastiach: v online marketingu, na sociálnych sieťach, email marketingu, vizuálnom marketingu, reputačnom manažmente.

 

Rozsah vzdelávacieho programu

80 hodín

 

Témy kurzu

Riadenie a nastavenie hotelovej prevádzky (48 hodín)
Gastronomický manažment (16 hodín)
Marketing v hoteli (16 hodín)

 

Lektori

Iveta Pupišová
Riadenie a nastavenie hotelovej prevádzky

Tomáš Repáš
Gastronomický manažment

Jana Rutrich Zamboriová
Marketing v hoteli

 

Forma záverečnej skúšky

Písomná forma: test s požadovanou úspešnosťou 60%.Vypracovanie projektu podľa zadanej témy
Praktická časť: prezentácia projektu

 

Miesto konania kurzu

Aston Business Hotel, Bratislava

 

Cena kurzu

1 100 €

 

Kontaktujte ma

Email: info@ivetapupisova.sk
Telefón: +421 (0) 905 417 644


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 16.10.2019 - 17.10.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený (nielen) pre manažérov hotelov a reštaurácií,
ktorí plánujú marketingovú stretégiu
a pre tých, ktorí priamo realizujú marketingové aktivity.

Témy kurzu:

Robte online marketing rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie!

Témy kurzu: Sociálne siete, Email marketing, Vizuálny marketing,
Online reklama, Webstránka, Reputačný manažment.

Čakajú vás praktické tipy a rady, inšpirácie z úspešných podnikov,
konkrétne postupy a riešenia, ktoré môžete
ihneď aplikovať vo svojom podniku.

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)

Lektor: Samuel Chlpek

Cena kurzu:  229€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed). Nie som platcom DPH.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
(pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)

 


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 19.11.2019 - 20.11.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Pre koho je kurz určený?

Pre pracovníkov na pozíciách na úrovni stredného manažmentu, teda front office manažérom, food & beverage manažérom,  šéfkuchárom, vedúcim obchodných oddelení, šéfom housekeepingu.

Téma kurzu

Kurz sa nesie v duchu odpovedí na otázky: „Aká je úloha manažéra v tíme? Ako byť príkladom? Ako získať prirodzený rešpekt?“
Účastníci kurzu sa dozvedia  ako rozvíjať manažérske zručnosti, ako správne viesť zamestnancov tak,  aby zdieľali ich nadšenie a boli dostatočne motivovaní. Kurz ich taktiež naučí dávať spätnú väzbu a rozvíjať  schopnosti jednotlivcov  vo svojom tíme.

 

 

Dvojdňový workshop

Rozsah kurzu: 2 dni
Cena kurzu: 229€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed). Nie som platcom DPH.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava (pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)
Dvojdňový workshop v termíne: 19. – 20. 11. 2019


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 13.11.2019 - 14.11.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Ako budovať F&B zázemie

 

Pre koho je kurz určený?

Kurz je určený pre všetkých nadšencov v segmente GASTRO. Kurz odporúčame pre  F&B manažérov, prevádzkarov a manažérov prevádzok, čašníkov s ambíciou posúvať sa v svojej kariére.

Témy kurzu:

Účastníci sa na kurze dozvedia odpovede na otázky. Ako položiť kvalitné základy prevádzky ? Prečo je dôležité sa im profesionálne venovať? Čo zabezpečuje F&B manažér mimo dennej operatívy ? Ako nastaviť efektívnu komunikáciu v rámci celej prevádzky i tímu ? Prečo je marketing dôležitý partner pre každého člena F&B tímu? Ako nestratiť klienta, ak sme niečo pokazili ? Ako riešiť krízovú komunikáciu, zvládanie sťažností a reputačný manažment v praxi ? F&B tipy na efektívnu prevádzku.

 

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)

Lektor: Maroš Vajda

Pôsobí v hotelovom a gastronomickom odvetví 15 rokov. Skúsenosti nadobudol v nezávislých ,ale aj sieťových hoteloch  doma i v zahraničí. Za kľúčové považuje dobré medziľudské vzťahy, spoluprácu a profesionálne  prevedené služby.

Cena kurzu:  229€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed). Nie som platcom DPH.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
(pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 08.10.2019 - 09.10.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Pre koho je kurz určený?

Zámerom KURZU u je zlepšiť jazykové zručnosti zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s anglicky hovoriacimi klientmi.

Témy kurzu:

Dôraz je kladený na zmysluplnú komunikáciu a všetky aktivity sú zamerané na využitie v reálnych pracovných situáciách v hotelovom sektore.

Lektorka je absolventkou UKF v Nitre v študijnom odbore Anglický jazyk – Pedagogika a absolventkou postgraduálneho štúdia ÚMV a AP na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučovala na Ekonomickej univerzite a STU v Bratislave. Okrem toho má pracovné skúsenosti z ubytovacieho a stravovacieho úseku zo Slovenska a viacerých krajín Európy. V súčasnej dobe pracuje ako lektorka anglického jazyka.

Svoje pracovné skúsenosti z ubytovacieho i stravovacieho úseku skĺbila so svojou lektorskou činnosťou a vytvorila modul, ktorý ma pomôcť pracovníkom v hotelovom sektore sebavedomo komunikovať so svojimi anglickými klientmi.

 

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)

Lektor: Gabriela Čambalová

Cena kurzu:  229€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed). Nie som platcom DPH.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
(pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)

Termíny: 8. – 9.10.2019


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 26.11.2019 - 27.11.2019

Počet lekcií: 16 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Pre koho je kurz určený?

Forecasting a budgeting v hotelovom revenue managemente (kurz určený pre absolventov modulu Revenue management I. alebo stredne pokročilých).

Témy kurzu:

Účastníci modulu sa oboznámia ako si pripraviť realistický rozpočet a ako si stanoviť finančné ciele, čo je prvým krokom k forecastu, ktorý odráža reálne očakávania. Budgeting (stanovenie rozpočtu) and forecast (manažment predpokladaných budúcich príjmov) vytvára ciele a nástroje potrebné na stanovenie efektívnej stratégie predaja z pohľadu dopytu, segmentácie zákazníkov a postavenia konkurencie.

 

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 2 dni (16 hod)

Lektor: Alena McMahon

13 rokov žije v Londýne, revenue management vyštudovala na Cornell University a venuje sa mu 10 rokov ako revenue manager. Od roku 2016 má svoju firmu Hotel Revenue Services.

Cena kurzu:  289€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed) Nie som platcom DPH.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava
(pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)

Termíny: 26. 28. 11. 2019


Miesto konania: Bratislava, Slovensko


Dátum konania: 29.10.2019 - 29.10.2019

Počet lekcií: 8 / Dĺžka 1 lekcie: 60 min.


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 6 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Pre koho je kurz určený? 

Je určený pre pracovníkov v oblasti hotelierstva, ktorí prichádzajú do priameho styku s hosťom, teda pre recepčných, čašníkov, kuchárov, chyžné, pracovníkov obchodných oddelení.

Téma kurzu

Kurz sa nesie v duchu hesla: „Chyžná nie je upratovačka, čašník nie je sluha, recepcia nie je vrátnica.“
Účastníci kurzu sa dozvedia ako asertívne komunikovať s hosťom, ako vhodne odporučiť služby a v neposlednom rade to, ako riešiť problémové situácie a pracovať v nadštandardnom prostredí.
Obsahom kurzu budú aj individuálne komunikačné tréningy s cieľom vytvoriť nezabudnuteľný zážitok pre hosťa, aby sa rád vracal a odporúčal služby hotela.

 

Kedy a kde

Rozsah kurzu: 1 deň (8 hod)
Cena kurzu: 99€ (v cene kurzu sú zahrnuté materiály, 2 x občerstvenie, obed). Nie som platcom DPH.

Miesto konania: Aston Business Hotel Bratislava (pre účastníkov kurzu možnosť ubytovania v hoteli za špeciálnu cenu)
Termíny: 29.10.2019


Komentáre

ID: 000462